natuurlijk avontuurlijk

Externe contacten

Centrum jeugd en gezin
- Informatie opvoeding van je kind.

Kinderpsycholoog
- Over de grens (praktijk voor kinderpsychologie)

Logopedie:
- Logopedie Ospel (Kim Op 't Root)
- Beelen logopedie (Bianca Beelen)

Psychomotorische therapeut
- Bewegender-Wijs (Rini Kempen)

Remedial teaching:
- Henriëtte Berkvens (info via school)