natuurlijk avontuurlijk

Tussenschoolse opvang

Doordat er steeds meer kinderen gebruik maken van het overblijven, en om toch uw kind de nodige aandacht te kunnen geven door ze in kleinere groepjes te plaatsen, zetten we voldoende overblijfkrachten per dag in. 

De kosten van een kaart met 20 strippen (overblijfdagen) kost € 30,- en een kaart van 10 strippen kost
€ 15,-. Incidentele overblijvers betalen contant € 1,50 per keer.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de strippenkaarten te koop bij de overblijfmoeders. Graag gebruik maken van gepast geld. Indien u niet in de gelegenheid bent om de kaarten zelf te kopen kan alleen in een uiterst geval (wij willen niet de verantwoordelijkheid bij leerkrachten leggen) ook gepast geld worden afgegeven aan de leerkracht van uw kind. Graag dit geld in een gesloten enveloppe met vermelding overblijven, de naam van uw kind en desbetreffende datum.
Wij geven ruimschoots van tevoren aan wanneer de strippenkaart vol is, zodat u tijdig een nieuwe kunt kopen.

Op de strippenkaart wordt per dag per kind 1 strip afgetekend en voorzien van een paraaf van de overblijfkracht. De strippenkaart blijft onder beheer van het overblijfteam. Wanneer de kaart vol is geven we deze ter controle mee aan uw kind.
Het is vrijblijvend of u 1 strippenkaart per kind of per gezin koopt.

In het overblijflokaal van de school ligt een map waarin u uw kind dient in te schrijven voor het overblijven van de desbetreffende dag. Indien uw kind is aangemeld en toch niet overblijft, dient u dit ook te vermelden in de map. Wij zijn dan steeds op de hoogte of uw kind dan ook daadwerkelijk overblijft.
In deze map bevinden zich ook de aanmeldingsformulieren.

De overblijfmoeders

Sonja Seerden, Margret Strijbos, Marleen Douven, Franca Jacobs, Annie Janssen & Ria Geuns

 In de schoolgids kunt u het overblijfreglement nalezen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, zo niet dan kunt u mij altijd nog even bellen.

Overblijfteam De Schrank.

Telefoonnummer TSO:
06-39652184

Sonja: 06-50246689
Margret: 06-23876647
Marleen: 06-30299354
Franca:06-29315457
Ria: 06-54790857
Annie: 06-32479603